Изоляция 24, 25, 26 с клампами B4, платок Nictone Mediaum 4K